VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

XeLaTeX và VieTeX với văn bản mã Unicode

Posted by nhdien on 31/07/2012

Những năm trước tôi có giới thiệu chương trình XeLaTeX cho TeX lấy thẳng phông trực tiếp tiếng Việt ở Window.Đó là bài

VieTeX – Sử dụng XeLaTeX với phông của Windows

Sau một thời gian sử dụng các chức năng VieTeX về vấn đề này có thay đổi và làm rõ hơn cách sử dụng. Tôi liệt kê ra đây cách sử dụng VieTeX ở phiên bản 3.0.
Bạn xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: