VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh vntext.sty 1.0 – Dấu tiếng Việt trên các loại bảng mã trong LaTeX (I)

Posted by nhdien on 26/07/2012

TeX đã dùng bảng mã OT1 cho các ký tự tiếng Anh. Nhưng khi TeX dùng cho các nước Tây và Đông âu thì số ký tự đó không đủ và họ thống nhất chuẩn hóa bảng mã T1 mở rộng OT1 sau các mã 127 trở đi. Còn tiếng Nga là bảng mã T2 với các ký tự Slavơ tại vị trí tương ứng của tiếng Anh. Tác giả Hàn Thế Thành và một số đồng nghiệp dùng tiếng Việt với bảng mã T5 với các ký tự và dấu tiếng Việt.Điều này dẫn đến mỗi khi có phông mới theo mã mặc định OT1 và T1 thì tiếng Việt lại phải làm lại bảng mã tương tự cho T5. Một số nhà hảo tâm khi làm phông cho mã OT1 và T1 làm luôn T5, nhưng rất nhiều gói phông trong LaTeX lại không có, chờ các chuyên gia làm ra bán nó mới có mà dùng.

vntext.sty tiếp cận hơi khác, xây dựng ký tự tiếng Việt trên bất cứ bảng mã Latin nào như OT1, T1, T4,…. tất nhiên T5 sẵn có chẳng phải làm gì cả, chỉ lấy vào lấy T5 ra dùng.Như vậy dùng phông có các mã khác nhau đều dùng được kể cả T5 với cách mới có hơi khác một chút. Gói lệnh đang được hoàn thiện bất cứ một phông nào có mã T1, OT1 đều có thể dùng được phông nguyên bản cho tiếng Việt. Các bạn đang đọc phông của gói lệnh libris.sty mã T1, hình như gói này chưa có T5.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: