VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh newtxtext.sty bộ phông chữ

Posted by nhdien on 11/07/2012

Ta đã biết txfonts.sty được thiết kế chữ văn bản và ký hiệu toán học. Michael Sharpe đã tách gói lệnh này thành hai gói lệnh riêng là newtxtext.sty cho văn bản và newtxmath.sty cho ký hiệu toán. Gói lệnh này mới nên các có ở:

http://www.tex.ac.uk/tex-archive/fonts/newtx/   Bạn nạp gói lệnh tự động từ trên Internet bằng cách định hướng lại chương trình quản lý gói lệnh của MiKTeX lấy từ internet với chọn:Hong Kong FTP …. vì gói lệnh có nhiều phông tự cài đặt hơi khó.

Bạn xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: