VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

ytableau.sty – Làm bảng các ô gép lại

Posted by nhdien on 05/07/2012

Gói lệnh ytableau.sty do Ryan Reich tạo ra ở

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/ytableau

nhằm mục đích tạo ra bảng các ô kiểu Young, gồm các ô lắp gép với nhau.
Xem chi tiết tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: