VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (7)

Posted by nhdien on 14/06/2012

Kỳ này tôi chọn chuyên đề quy hoạch động gải bài toán tin học của tác giả Lê Minh Hoàng,

Các bạn xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: