VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hướng dẫn mới sử dụng VieTeX 3.0

Posted by nhdien on 27/05/2012

Bản hướng dẫn có một số chương mới ở cuối như sử dụng TpX, WinTpic, Định dạng đầu ra,… Bạn xem trong tệp PDF

One Response to “Hướng dẫn mới sử dụng VieTeX 3.0”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/05/27/huong-dan-moi-su-dung-vietex-3-0/ Chia sẻ bài […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: