VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Một số tiêu đề chương

Posted by nhdien on 24/05/2012

Gói lệnh titlesec.sty cho ta chủ động định dạng lại các tiêu đề chương và tiêu đề đoạn. Chỉ cần đưa vào lệnh \verb!\uspackage{titlesec}! ở phần đầu, sẽ có săn nhiều lệnh định dạng lại. Ở đây tôi chỉ mô tả một số định chương làm ví dụ, khi bạn hiểu gói lệnh này có ích rất nhiều.
Xem chi tiết tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: