VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gép 2 trang vào một trang nhờ gói lệnh pgfpages.sty

Posted by nhdien on 20/05/2012

Có nhiều cách gép 2 trang vào một nhờ gói lệnh như:
2in1.sty, 2up.sty, booklet.sty, twoup.sty
Thêm một gói lệnh nữa là pgfpages.sty chỉ cần cho vào phần đầu
\usepackage{pgfpages}
\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper, landscape, border shrink=-1cm]

Như ví dụ sau: Xem tại đây

One Response to “Gép 2 trang vào một trang nhờ gói lệnh pgfpages.sty”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/05/20/gep-2-trang-vao-mot-trang-nho-goi-lenh-pgfpages-sty/ Chia sẻ bài […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: