VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Một số ví dụ về bảng

Posted by nhdien on 01/05/2012

Một số ví dụ về bảng các bạn có thể áp dụng

Bạn xem tại đây.

One Response to “Một số ví dụ về bảng”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/05/01/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-vi-d%E1%BB%A5-v%E1%BB%81-b%E1%BA%A3ng/ Chia sẻ bài […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: