VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dictsym.sty cho một số biểu tương từ điển

Posted by nhdien on 19/04/2012

 Gói lệnh do Walter Schmidt viết cho phông  PostScript ‘DictSym’ (thiết kế bởi Georg Verweyen). Có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/dictsym

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: