VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

mboxfill.sty điền một hàng kí hiệu giống nhau

Posted by nhdien on 16/04/2012

Gói lệnh mboxfill.sty điền một ký hiệu thành hàng theo độ dài kiểu hộp. Tác giả
Alexander I. Rozhenko đã viết cả một gói công cụ ncctools tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/ncctools

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: