VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

paralist.sty mở rộng môi trường danh sách

Posted by nhdien on 14/04/2012

Để áp dụng các môi trường danh sách tốt, nhất là 3 loại danh sách cơ bản description, itemize, enumerate. Tác giả Bernd Schandl đã phát triển môi trường danh sách trong đoạn văn bản, các định dạng đánh số và chỉ dẫn chéo đánh số. Tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/paralist/

Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: