VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

pandora.sty trợ giúp cho dùng phông pandora

Posted by nhdien on 12/04/2012

Gói lệnh dùng trợ giúp việc dùng phông pandora. Gói này chỉ cung cấp phần trợ giúp còn phông đã có từ trước dùng cho LaTeX.Gói lệnh có tại địa chỉ:
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/pandora-latex

Xem chi tiết ở đây.

One Response to “pandora.sty trợ giúp cho dùng phông pandora”

  1. […] môi trường danh sách, 14/04/201265. Bộ phông TeX-Gyre gồm nhiều gói lệnh, 13/04/201264. pandora.sty trợ giúp cho dùng phông pandora, 12/04/201263. Dùng phông URW antiqua nén trong LaTeX, 11/04/201262. uarial.sty – Sửa họ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: