VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dùng phông URW antiqua nén trong LaTeX

Posted by nhdien on 11/04/2012

 Bộ phông này do Walter Schmidt cung cấp có tại
http://ctan.megagod.net/tex-archive/fonts/metrics/urw/antiqua/
Phông các bạn đang xem là của antiqua kết hợp với bộ cài dấu mới.
Xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: