VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh ptsans.sty chữ không chân của Tiệp

Posted by nhdien on 09/04/2012

Bộ phông có trên CTAN và MiKTeX, tôi nạp từ MiKTeX dễ dàng sử dụng. Gói lệnh cung cấp cho các mã T1, OT1, IL2, TS1, T2A, T2B, T2C và X2 rất tiếc không có tiếng Việt T5. Tôi đã dùng gói lệnh cài dấu mới để dùng cùng với T1.
Bạn xem tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: