VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh bera.sty – Bộ phông không chân

Posted by nhdien on 07/04/2012

Gói lệnh được thiết kế bởi Walter Schmidt, có trên CTAN và MiKTeX.
“Bera”  là một tập hợp ba họ phông  PostScript Type1:
Bera Serif (a slab-serif Roman),
Bera Sans (a “Frutiger, không chân”),
Bera Mono (đơn/đánh máy).

Xem chi tiết ở đây.

One Response to “Gói lệnh bera.sty – Bộ phông không chân”

  1. […] Tiệp, 09/04/201260. baskervald.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 08/04/201259. Gói lệnh bera.sty – Bộ phông không chân, 07/04/201258. boisik.sty – Phông của Tiệp cho tất cả ký tự và ký hiệu toán, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: