VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

aurical.sty – PHÔNG CHỮ ĐẸP

Posted by nhdien on 04/04/2012

Gói lệnh có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/aurical

Bạn xem chi tiết

One Response to “aurical.sty – PHÔNG CHỮ ĐẸP”

  1. Huỳnh Văn Thơ said

    Thầy có thể gởi file tex kèm theo được không? Nếu có file tex em sẽ dễ dàng tìm hiểu hơn. Cảm ơn thầy!
    Trả lời
    Bạn không nhận được tệp TeX, tự tìm hiểu lấy trên CTAN cũng có, còn cài tiếng Việt thì chưa công bố. Thông cảm nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: