VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

desclist.sty cải tiến môi trường description

Posted by nhdien on 03/04/2012

Gói lệnh desclist.sty nhằm cải tiến môi trường có sẵn trong LaTeX là description. Tác giả
Alexander I. Rozhenko đã viết cả một gói công cụ ncctools tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/ncctools

Bạn xem chi tiết tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: