VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

eqlist.sty dóng ký hiệu danh sách cùng độ rộng

Posted by nhdien on 02/04/2012

Martin V\”ath viết gói lệnh cải tiến môi trường description có tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/eqlist
Trong
MiKTeX cũng có.
Bạn xem tại đây.

One Response to “eqlist.sty dóng ký hiệu danh sách cùng độ rộng”

  1. […] PHÔNG CHỮ ĐẸP, 04/04/201255. desclist.sty cải tiến môi trường description, 03/04/201254. eqlist.sty dóng ký hiệu danh sách cùng độ rộng, 02/04/201253. adfrrows.sty và adfbullets.sty ký hiệu mũi tên và các loại dấu chấm, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: