VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

twoup.sty – in 2 trang vào mỗi trang bằng công cụ trợ giúp

Posted by nhdien on 31/03/2012

Gói lệnh do Mogens Lemvig Hansen viết, có tại địa chỉ (trong MiKTeX cũng đã có)http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/twoup/
Gói lệnh kết hợp với 3 cách gép 2 trang a4 vào một trang nằm ngang, đó là:
1. Dùng với gói lệnh 2up.sty;
2. Dùng với gói lệnh booklets.sty;
3. Dùng các chương trình chuyển đổi ps như  psnup.exe.

Hai gói lệnh đều có trên CTAN hoặc trong MiKTeX còn chương trình chuyển đổi ps thì VieTeX đã có hẳn một Menu hướng dẫn sử dụng.

Xem chi tiết tại đây.

One Response to “twoup.sty – in 2 trang vào mỗi trang bằng công cụ trợ giúp”

  1. […] 3.52. twoup.sty – in 2 trang vào mỗi trang bằng công cụ trợ giúp, 31/03/201251. booklet.sty – Làm sách cỡ nhỏ, in nhóm trang hai mặt thành tập để […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: