VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

booklet.sty – Làm sách cỡ nhỏ, in nhóm trang hai mặt thành tập để đóng sách

Posted by nhdien on 30/03/2012

Một gói lệnh khác in ra sách nhỏ theo từng tập một.
Gói lệnh do Peter Wilson, Herries Press, có tại địa chỉ (trong MiKTeX cũng đã có)http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/booklet 
Gói lệnh đang được Will Robertson quản lý. Gói lệnh đặc biệt có ích với các bạn làm tóm tắt luận án và tiết kiệm giấy in.
Bạn xem chi tiết ở đây.

3 Responses to “booklet.sty – Làm sách cỡ nhỏ, in nhóm trang hai mặt thành tập để đóng sách”

 1. Nguyễn Thanh Tùng said

  Em chào thầy, em là Nguyễn Thanh Tùng.
  Thầy ạ, hiện này em đang tiến hành làm sách cỡ nhỏ, em đã tham khảo booklet.sty và tìm hiểu tài liệu của thầy viết về gói lệnh này. Tuy nhiên em vẫn chưa thể tiến hành được mặc dù em đã có sử dụng các ví dụ mà thầy đã đưa ra nhưng không thể chạy được. Vậy thầy có thể gửi cho em một file *.tex để em làm file mẫu được không?
  Trả lời
  Không thêm cái gì ngoài mấy lệnh tôi đã đưa ra, họ cũng hướng dẫn như vậy và tôi làm thành công như bạn đã thấy. Quá dễ nên bạn tự làm lấy nhé.

  • Nguyễn Thanh Tùng said

   Dưới đây là một chương trình em đã tiến hành nhưng đều không được và luôn báo lối với lỗi như sau:
   ! Underfined control senquence
   \multlinegap
   1.23 \setlength{0pt}
   ?_
   Mong Thầy chỉ bảo để em có thể tiến hành công việc của bản thân. Em cảm ơn.

   \documentclass[letterpaper,11pt]{memoir}
   % typeblock size of 5.5+ by 4 inches
   \settypeblocksize{5.5in}{4in}{*}
   \addtolength{\textheight}{\onelineskip}
   \setlrmargins{2in}{*}{*}
   \setulmargins{2.25in}{*}{*}
   \checkandfixthelayout

   % \usepackage[noprint]{booklet}
   \usepackage[print,1to1]{booklet} \nofiles
   \pagespersignature{16} % 16 pages per signature

   \ifpdf
   \setpdftargetpages
   \else
   \setdvipstargetpages
   \fi
   \ifprintoption % tweak dvi output only for final printing
   \special{!TeXDict begin /landplus90{true}store end}
   \special{!TeXDict begin <> setpagedevice end}
   \fi

   \begin{document}
   \pagestyle{empty}
   % Want a blank sheet before the title page
   \hbox{}\cleardoublepage
   % half-title page here
   \cleardoublepage

   % title page here
   \clearpage

   % copyright page here
   \cleardoublepage

   \pagestyle{plain}
   \pagenumbering{roman}
   \tableofcontents*
   \cleardoublepage
   \pagenumbering{arabic}
   \pagestyle{headings}

   \chapter{First}
   % and so on
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty; Làm sách cỡ nhỏ với gói lệnh blooklet.sty
   % want some blank endpapers to get enough pages into
   % the last signature for easy binding
   \clearpage
   \hbox{}\clearpage\hbox{}\cleardoublepage
   \end{document}

   Trả lời
   Bạn thử định dạng khác đi, đã nạp gói lệnh vào chưa, tự làm bằng được tôi không biết lỗi của bạn đâu và tôi cũng không cung cấp mã nguồn bài này khi hướng dẫn kỹ đến vậy.

   nhdien

   • Nguyễn Thanh Tùng said

    Em đã chạy thử với tất cả các ví dụ đã nêu trong tài liệu, gói lệnh em đã nạp rồi. Thầy có thể gửi cho em một tệp mẫu làm sách cỡ nhỏ được không ạ, Em cảm ơn.
    Trả lời
    Bạn tự làm lấy, lỗi ở đâu thì nói cụ thể, tôi giúp các bạn học, chứ không giúp người lấy mẫu về cũng như vậy mà thôi và vẫn có lỗi, cuối cùng cũng không làm được gì. Tôi đã nói rồi hướng dẫn kỹ như vậy không làm được thì không làm được hơn và xin lỗi tôi không gửi mẫu cho bạn được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: