VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

adforn.sty những ký hiệu mới

Posted by nhdien on 26/03/2012

Gói lệnh do Hirwen Harendal tại Arkandis Digital Foundry (\adf) đã có trên http://pagesperso-orange.fr/arkandis/ADF/tugfonts.htm

Bạn đọc chi tiết tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: