VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những chú ý khi cài đặt lại MiKTeX

Posted by nhdien on 19/03/2012

Rất nhiều bạn hỏi về cài đặt lại MiKTeX không được như cũ. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phải cài đặt lại MiKTeX, như MiKTeX chạy không tốt, cài đặt lại một số chức năng Window, trong quá trình sử dụng bị hỏng một số tệp,… Làm thế nào để khi cài đặt lại mà MiKTeX như mới cài lần đầu.
1. Bạn vào Control Panel và uninstall MiKTeX, nếu làm không được thì vào thư mục MiKTeX xóa tất cả đi và vào Programs–>MiKTeX 2.9 bấm phím phải chuột và chọn [Delete] để xóa Menu của nó.

2. Làm như trên vẫn chưa đủ, bạn phải vào những chỗ của cá nhân và người khác dùng MiKTeX để xóa đi, ví dụ tôi dùng window 7, vào thư mục;
C:\users\nhdien\appdata đến đây vào hai thư mục nhỏ
..\local và xóa cả thư mục MiKTeX đi;
..\Roaming và xóa cả thư mục MiKTeX đi;

3. Vào thư mục C:\users\All users và cũng xóa MiKTeX đi. Những người dùng khác cũng xóa hết các thư mục MiKTeX.

4. Tìm trong C:\users có thư mục nào MiKTeX xóa cho bằng hết và tắt máy để khởi động lại. Lại tìm lại lần nữa xem có chỗ nào chứa MiKTeX không kể cả chỗ thư mục temp,…

5. Tắt máy và khởi động lại để cấu hình window không còn cấu hình của MiKTeX cũ nữa và bắt đầu nạp từ đầu.

6. Tôi mất nhiều công cuối cùng mới làm như trên và MiKTeX mới chạy bình thường như mới, nghĩa là bắt đầu nạp các gói lệnh lần đầu tiên.

Chúc các bạn may mắn.

One Response to “Những chú ý khi cài đặt lại MiKTeX”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/03/19/nh%E1%BB%AFng-chu-y-khi-cai-d%E1%BA%B7t-l%E1%BA%A1i-miktex/ Chia sẻ bài […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: