VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh cyklop.sty – phông chữ Ba Lan

Posted by nhdien on 18/03/2012

Gói lệnh được thiết kế để làm các tiêu đề.  Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{cyklop}
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/cyklop/

Bạn xem chi tiết tại đây.

One Response to “Gói lệnh cyklop.sty – phông chữ Ba Lan”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/03/18/goi-l%E1%BB%87nh-cyklop-sty-phong-ch%E1%BB%AF-ba-lan/ Chia sẻ bài […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: