VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

electrum.sty nét chữ ký tự kiểu dây điện

Posted by nhdien on 17/03/2012

Không cần phông tiếng Việt cũng dùng được các kiểu phông của gói lệnh này.

Các bạn xem tại đây

One Response to “electrum.sty nét chữ ký tự kiểu dây điện”

  1. […] cài đặt lại MiKTeX, 19/03/201244. Gói lệnh cyklop.sty – phông chữ Ba Lan, 18/03/201243. electrum.sty nét chữ ký tự kiểu dây điện, 17/03/201242. verdana.sty – phông được làm từ phông TrueType của Window, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: