VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

verdana.sty – phông được làm từ phông TrueType của Window

Posted by nhdien on 16/03/2012

Đây là phông lấy từ Window với các ký tự không chân.

Bạn xem các ví dụ tại đây

One Response to “verdana.sty – phông được làm từ phông TrueType của Window”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/03/16/verdana-sty-phong-d%C6%B0%E1%BB%A3c-lam-t%E1%BB%AB-phong-true… Chia sẻ bài […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: