VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

romande.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt

Posted by nhdien on 13/03/2012

Gói lệnh do Hirwen Harendal tại Arkandis Digital Foundry (adf) đã có trên CTAN
Xem đầy đủ tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: