VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh ptserif.sty bộ phông của Tiệp

Posted by nhdien on 12/03/2012

 

Bộ phông có trên CTAN và MiKTeX, tôi nạp từ MiKTeX dễ dàng sử dụng. Gói lệnh cung cấp cho các mã T1, OT1, IL2, TS1, T2A, T2B, T2C và X2 rất tiếc không có tiếng Việt T5. Tôi đã dùng gói lệnh cài dấu mới để dùng cùng với T1.

Bạn xem cụ thể ở đây.

One Response to “Gói lệnh ptserif.sty bộ phông của Tiệp”

  1. […] phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 13/03/201238. Cám ơn tìm ra lỗi, 12/03/201237. Gói lệnh ptserif.sty bộ phông của Tiệp, 12/03/201236. antpolt.sty một họ phông đẹp của Balan, 11/03/201235. Câu hỏi và trả […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: