VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

antpolt.sty một họ phông đẹp của Balan

Posted by nhdien on 11/03/2012

Một gói lệnh từ Balan với phông đẹp và được định nghĩa lại…

http://www.box.com/embed/ufeuv3tkhinn0ji.swf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: