VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

jamtimes.sty – Phông chữ và ký hiệu toán của tạp chí JAM

Posted by nhdien on 09/03/2012

Gói lệnh được thiết kế cho tạp chí Journal d’Analyse Mathématique (http://www.ma.huji.ac.il/jdm/) hiện nay vẫn còn sử dụng, tác giả của gói lệnh không biết cụ thể là ai. Gói lệnh có trên CTAN và trong MiKTeX cũng có, bạn có thể nạp từ MiKTeX tiện hơn.
Gói lệnh kết hợp với gói lệnh vietnam.sty thì không còn các phông như của nó nữa. Tôi đã kết hợp với gói lệnh mới trong mã T1 như bạn đang xem và các ví dụ sau này nữa. Tất cả các phông của jamtimes.sty đều còn nguyên nhưng lại vẫn có dấu tiếng Việt, bạn xem ở phần cuối.

http://www.box.com/embed/ysaarrjojrzjuam.swf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: