VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

venturis.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt

Posted by nhdien on 02/03/2012

Gói lệnh do Hirwen Harendal tại Arkandis Digital Foundry (\adf) đã có trên
http://pagesperso-orange.fr/arkandis/ADF/tugfonts.htm Và CTAN trong MiKTeX cũng đã có bản mới nhất 2010.Bạn nạp từ chương trình MiKTeX với tên gói lệnh venturisadf gồm 3 gói phông trong đó venturis.sty, venturis2.sty, venturisold.sty  các gói có các hình dáng phông khác nhau.
Bạn đang đọc trên phông của chính gói này mà tôi cài dấu vào các ký tự, không phải làm phông nữa. Nếu có thời gian và tiền bạc bạn làm theo mã T5, tôi đã thử chưa có phông Việt Nam (có thể tôi chưa biết). Tôi đã chỉnh tinh vi chữ ư và ơ, dấu hỏi không những cho gói này mà cho các gói khác đều được. Gói này dùng mã T1 rất thuận lợi cho gói lệnh của tôi. Tôi đưa kèm 3 định dạng của phông 3 gói này trực tiếp từ phông của nó để các bạn tham khảo.


Dấu hỏi được thay
http://www.box.com/embed/iy41gm3p94o6j8t.swf
Dấu hỏi phông Việt nam được lấy vào
http://www.box.com/embed/3x9k47bsrdl2c3e.swf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: