VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Mã OT1, T1 và chữ tiếng Việt Nam

Posted by nhdien on 29/02/2012

Các bạn đang đọc một tài liệu làm từ LaTeX nhưng không dùng bất cứ một phông nào của tiếng Việt.

One Response to “Mã OT1, T1 và chữ tiếng Việt Nam”

  1. […] 2.32. Mã OT1, T1 và chữ tiếng Việt Nam, 29/02/201231. Bộ phông TCVN dùng cho LaTeX, 26/02/201230. Bộ phông VPS dùng cho LaTeX, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: