VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lớp hướng dẫn sử dụng LaTeX

Posted by nhdien on 06/02/2012

1. Sau đây là lịch hướng dẫn sử dụng LaTeX cho một số đối tượng ở Đại học Giáo dục, ĐHQGHN. (Các bạn có thời gian đến học lỏm nếu không có trong thành phần mời)

2. Một số buổi Seminar về chuyên đề Toán Phổ thông tôi có tham gia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: