VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

bchart.sty – vẽ biểu đồ cột ngang đơn giản trong LaTeX

Posted by nhdien on 05/02/2012

Tác giả Tobias Kuhn viết gói lệnh đơn giản bchart.sty, có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/bchart


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: