VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Đơn vị độ dài và các lệnh liên quan

Posted by nhdien on 30/01/2012

LaTeX dùng độ dài âm và dương với các đơn vị sau:

 

One Response to “Đơn vị độ dài và các lệnh liên quan”

  1. […] 1.17. Đơn vị độ dài và các lệnh liên quan, 30/01/201216. Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (4), 29/01/201215. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: