VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

mathdots.sty – Định dạng dấu ba chấm

Posted by nhdien on 27/01/2012

Gói lệnh có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/generic/mathdots/
Tác giả là Dan Luecking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: