VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX 2.9 và Phiên bản tiếp theo

Posted by nhdien on 09/01/2012

1. Phiên bản VieTeX 2.9 sử dụng đã được 1 năm. Nếu bạn nào lấy vietex29.zip thì bị hạn chế thời gian: Nghĩa là trong tháng 1 này mỗi lần mở đều có cảnh báo gặp tác giả. Còn vẫn chạy bình thường. Hết tháng 1 những chương trình như vậy không chạy được nữa.

2. Khoảng tháng 4 năm ngoái tôi có cập nhật lại để VieTeX 2.9 chạy miễn phí và tốt hơn, không còn hạn chế, vì vậy bạn nào cập nhật thì chạy bình thường. Tôi cũng đặt lên toàn bộ vietex29a.zip, nghĩa là cài gói có thêm chữ 29a chạy mãi mãi. Mong các bạn cập nhật lại và cài lại.
3. Phiên bản VieTeX 3.0 hoàn thiện rất nhiều, đặc biệt là

– Các nút biên dịch chung cho ra cả DVI và PDF khi đã chọn và hiện lên thanh tiêu đề. Đầu ra chung cho tất cả các loại biên dịch như lựa chọ, tổ hơp,…
– Từ điển các loại rất tốt và dễ sử dụng như từ điển Toán Anh-Việt,….

4. Những thay đổi phiên bản tới
1. Gán từ được thay bằng cách chọn từ đó, không mở giao diện thay thế Menu[Search]:
. Bôi đen từ
. Search $–>$Select Replacement (Ctrl+Alt+J)
.  Search$ –>$Replace Next (Ctrl+W)
2. Thêm vào trợ giúp trực tiếp trong tìm kiếm, thay thế, tìm trong tệp hoặc tìm nhanh Menu[Search].
3. Chuyển từ tìm kiếm sang thay thế và ngược lại, từ các loại tìm kiếm khác Menu[Search].
4.Thêm chức năng tra từ điển Menu[User]:
. Loại từ điển
User Dictionary,
Latex Commands,
English Pattern Sentences,
English-Vietnamese Math,
English-Vietnamese Computing,
English-Vietnamese,
Vietnamese-English,
Vietnamese-Vietnamese,
English-English,…
5. Có chọn kiểu tra từ chính xác hoặc nằm trong dòng đó của từ điển Menu[User].
6. Thêm chèn đầu dòng, cuối dòng hoặc khối chọn xuống dòng hay không Menu[Insert], Menu[Block].
7. Chức năng xem hướng dẫn sử dụng gói lệnh bằng giao diện và chỉ gõ tên gói lệnh Menu[Help].
8. Giao diện chuyển đổi một số loại tập hình khác nhau  Menu[Graphics].
9. Tô màu chữ hoa đầu câuMenu[Option].
10. Thêm mục Notebook để thiết lập các sổ địa chỉ và ghi chú cần thiết.
11. Giao diện thực hiện makeindex làm tệp chỉ số có các sách.
12.Làm chức năng chuyển đổi định dạng ký tự cuối dòng cho Windows(CRLF), Unix(LF), Mac(CR) ở Menu [File]
13. Chức năng từ một vị trí bất kỳ bôi đen đến từ đã tìm trước đó về phía sau hoặc về phía trước, Menu[Edit].
14. Làm thêm chức năng mở các tệp chứa ký tự viết tắt để xóa, thêm, sửa đều được Menu[Macro].
15.  Thư mục *VieAbbriation trong Menu [Project] lấy ra ở cửa sổ có các tệp viết tắt và các macro viết tắt.
16. Chèn vào dấu trắng ký tự không ngắt dòng Menu[Insert].
17.Làm nút trên thanh công cụ số 1 nhấn xuống là dịch thẳng theo DVI và ngược lại dịch theo PDF, trên tiêu đề cũng có chữ tùy chọn đầu ra trên..
18. Định dạng lại các nút dịch TeX, LaTeX, TeXify theo cách chọn trước đầu ra. Nghĩa là cùng nút đó có thể dich ra DVI và PDF phụ thuộc vào ta chọn nút đầu ra ở trên.
19. Dịch tổ hợp những chức năng nào dịch ra được cả 2 như LaTeX + View (DVI/PDF) cũng phụ thuộc vào nút chọn đầu ra.
20. Dịch theo lựa chọn cũng thực hiện cùng dịch theo đoạn lựa chọn, hoặc các cách dịch thành phần khác.
21.Phiên bản này khuyến khích dịch thẳng từ TeX ra PDF, nghĩa nút chọn đầu ra không nhấn xuống; đã sửa đặt tìm ngược từ SumatraPDF sang tệp TeX. Không cần đóng tệp PDF đang mở vẫn dịch được và nếu tệp vẫn như cũ thì không mở xem PDF mới.
22.Phiên bản SumatraPDF 1.8 rất tốt như nhanh, dễ cài đặt và trong nó có thể đọc được cả Acrobat Reader và Foxit Reader; từ trước đã có nút mở bằng SumatraPDF trên thanh công cụ số 1. Thêm vào chức năng execute và phím tắt.
23. Viết hướng dẫn sử dụng SumatraPDF với VieTeX.
24.Viết hướng dẫn sử dụng TpX vẽ hình.
25. Viết hướng dẫn sử dụng WinTpic vẽ hình.
27.Sửa lại tệp hướng dẫn sử dụng VieTeX cho phiên bản 3.0

2 Responses to “VieTeX 2.9 và Phiên bản tiếp theo”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2012/01/09/vietex-2-9-va-phien-b%E1%BA%A3n-ti%E1%BA%BFp-theo/VieTeX 2.9 và Phiên bản tiếp […]

  2. […] = ++THUẬT TOÁN (2), 15/01/20128. multicolpar.sty sắp xếp cột chiều ngang, 14/01/20127. VieTeX 2.9 và Phiên bản tiếp theo, 09/01/20126. 2011 in review, 07/01/20125. ftnright.sty chú thích cột phải trên một trang, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: