VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

ftnright.sty chú thích cột phải trên một trang

Posted by nhdien on 07/01/2012

Gói lệnh này đưa ra một số dạng số trích dẫn. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{ftnright}
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools/
Tác giả của gói lệnh là Frank Mittelbach.

One Response to “ftnright.sty chú thích cột phải trên một trang”

  1. […] ngang, 14/01/20127. VieTeX 2.9 và Phiên bản tiếp theo, 09/01/20126. 2011 in review, 07/01/20125. ftnright.sty chú thích cột phải trên một trang, 07/01/20124. pmat.sty kẻ các đường đất khúc theo hàng, cột ma trận, 06/01/20123. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: