VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

pmat.sty kẻ các đường đất khúc theo hàng, cột ma trận

Posted by nhdien on 06/01/2012

Gói lệnh pmat.sty  làm các đường kẻ đứt đoạn theo hàng và cột trong matric, có tại:
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/generic/pmat
Tác giả là Tom\’as Oliveira e Silva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: