VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đã đăng năm 2011

Posted by nhdien on 25/12/2011

Mỗi năm tôi tổng kết các bài đã đưa một trang và các bạn tìm lại ở [Danh mục]

BÀI NĂM 2011
106.Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (3),22/12/2011
105.multicol.sty chia trang thành nhiều cột,20/12/2011
104.multirow.sty gom nhiều hàng thành một hàng trong một cột,18/12/2011
103.makecell.sty – Ngắt dòng trong ô và đường kẻ chéo ô,07/12/2011
102.Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (2),06/12/2011
101.subeqn.sty gói lệnh với môi trường subequations đánh số theo nhóm,05/12/2011
100.slashbox.sty – Kẻ đường chéo trong ô bảng,04/12/2011
99.Lớp powerdot.cls làm trình chiếu đơn giản,03/12/2011
98.Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (1),01/12/2011
97.Hướng dẫn sử dụng TpX,26/11/2011
96.SumatraPDF chương trình xem tệp PDF,DJVU,PS,25/11/2011
95. xspace.sty – Định nghĩa các lệnh không dính vào từ sau,23/11/2011
94.Làm quen với LaTeX,22/11/2011
93.xypic.sty – làm các loại biểu đồ,17/11/2011
92.diagxy.sty – làm các loại biểu đồ,15/11/2011
91.dcpic.sty – Làm biểu đồ phức tạp,14/11/2011
90.amscd.sty – Làm biểu đồ bằng lệnh,11/11/2011
89.breqn.sty – Ngắt khối công thức toán sang trang,10/11/2011
88.Chỉ số và các lệnh liên quan,07/11/2011
87.subsupscripts.sty – Các phương án làm chỉ số,06/11/2011
86.leftidx.sty – Làm chỉ số góc trái của một ký hiệu hay công thức,05/11/2011
85.fouridx.sty – Làm chỉ số bốn góc của một ký hiệu hay công thức,04/11/2011
84.Chuyển kho một số tệp để tiện tải về,03/11/2011
83.Sách:Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến,01/11/2011
82.Đánh dấu bài toán khó,30/10/2011
81.outline.sty – lập danh sách lồng nhau,29/10/2011
80.pageno.sty – vị trí của số trang,28/10/2011
79.Menu:Execute biên dịch LaTeX dễ dàng hơn,27/10/2011
78.Menu:LaTeX sửa đổi mở cho người dùng,26/10/2011
77.Sửa lại các macro viết tắt,23/10/2011
76.Thư mục các ký hiệu Toán trong VieTeX,22/10/2011
75.Các cách bôi đen chọn văn bản,21/10/2011
74.Chuyển đổi ký tự cuối dòng,19/10/2011
73.Ký tự cho dòng chú thích,18/10/2011
72.Dấu không cho ngắt dòng,17/10/2011
71.Tra cứu chéo và gói lệnh liên quan,09/10/2011
70.Số đếm và các lệnh liên quan, 08/10/2011
69.Chủ đề matrận và gói lệnh liên quan, 02/10/2011
68.Sách: Một số vấn đề về thuật toán, 26/09/2011
67.kbordermatrix.sty – đường kẻ đứng và ngang trong ma trận, 24/09/2011
66.algorithms.sty – biểu diễn thuật toán, 22/09/201
65.askinclude.sty – tương tác đưa tệp vào nội dung văn bản, 21/09/2011
64.version.sty – lựa chọn đưa ra câu gợi ý và trả lời, 19/09/2011
63.pagesel.sty – lựa chọn trang để đưa ra, 18/09/2011
62.optional.sty – đưa văn bản tùy chọn vào văn bản, 17/09/2011
61.Năm học mới, 15/09/2011
60.Tệp hướng dẫn sử dụng VieTeX, 27/08/2011
59.Đĩa CD VieTeX 3.0 đã được phát hành, 02/08/2011
58.index.sty làm nhiều tệp chỉ số từ khóa, 01/08/2011
57.multind.sty làm nhiều tệp chỉ số, 31/07/2011
56.Làm chỉ số từ khóa với gói lệnh makeidx.sty, 30/07/2011
55.Xem hướng dẫn gói lệnh đã cài đặt trong MiKTeX, 21/07/2011
54.Một số lưu ý khi biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm, 10/07/2011
53.Gói lệnh sectsty.sty điều khiển các tiêu đề đoạn, 09/07/2011
52.Chuyển đổi dạng ảnh trong VieTeX, 01/07/2011
51.Từ điển trong VieTeX (III), 25/06/2011
50.Từ điển trong VieTeX (II), 22/06/2011
49.Từ điển trong VieTeX (I), 21/06/2011
48.Chức năng mới của thay thế của VieTeX 3.0, 20/06/2011
47.VieTeX phiên bản mới, 19/06/201
46.Gói lệnh fncychap.sty điều khiển các tiêu đề chương, 10/06/2011
45.Gói lệnh mathdesign.sty – phông và ký hiệu mới, 09/06/2011
44.Gói lệnh cmbright.sty bộ phông và ký hiệu không chân, 08/06/2011
43.Gói lệnh anttor.sty bộ phông và ký hiệu mới, 07/06/2011
42.Gói lệnh arev.sty – thay cho phông truyền thống, 06/06/2011
41.Gói lệnh iwona.sty – phông và ký hiệu mới, 05/06/2011
40.Gói lệnh kurier.sty bộ phông và ký hiệu mới, 04/06/2011
39.Gói lệnh kpfonts.sty – thay cho phông truyền thống, 03/06/2011
38.Gói lệnh lxfonts.sty – phông ký hiệu toán và văn bản, 02/06/2011
37.Gói lệnh kerkis.sty – phông ký hiệu toán, 01/06/2011
36.Gói lệnh fouriernc.sty – phông chữ cho tài liệu học sinh, 31/05/2011
35.fourier.sty – phông ký hiệu toán fourier cho sách phổ thông, 30/05/2011
34.Gói lệnh upgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy Lạp đứng, 27/05/2011
33.Gói lệnh textgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy lạp, 26/05/2011
32.Tìm hiểu về các font toán miễn phí dùng được với TeX và LaTeX, 25/05/2011
31.Gói lệnh pxgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy Lạp kiểu mới, 24/05/2011
30.Gói lệnh txgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy lạp, 23/05/2011
29.Gói lệnh pxfonts.sty – ký hiệu toán thay cho phông truyền thống, 21/05/2011
28.Gói lệnh xhfill.sty dạng đường kẻ theo dòng, 20/05/2011

27.Gói lệnh fnpara.sty – dòng chú thích chạy ngang,19/05/2011
26.Gói lệnh natbib.sty – trích dẫn tài liệu theo tên và số,18/05/2011
25.Gói lệnh splitbib.sty – Chia danh sách trích dẫn,17/05/2011
24.overcite.sty – đánh số các trích dẫn bằng số mũ,16/05/2011
23.Gói lệnh cite.sty – đánh số các trích dẫn,15/05/2011
22.Gói lệnh chapterbib.sty danh sách tham khảo theo chương,14/05/2011
21.Đĩa MiKTeX 2.9 đầy đủ và VieTeX 2.9,12/05/2011
20.indent.sty đặt lại lề của văn bản,07/05/2011
19.tabularborder.sty làm đẹp đường kẻ bảng ngang,04/05/2011
18.Gói lệnh titlepic.sty đặt hình trên trang tiêu đề,03/05/2011
17.Gói lệnh titletoc.sty làm mục lục theo chiều ngang,02/05/2011
16.Gói lệnh titleref.sty trích dẫn các tiêu đề,01/05/2011
15.Vietex 2.9 và Update Vietex 2.9,30/04/2011
14.Lời nhắn gửi tới các bạn ghé qua đây,08/03/2011
13.40 việc cần làm,23/02/2011
12.Gói lệnh pageborder.sty làm khung bìa,21/02/2011
11.Cập nhật gói lệnh titledot.sty 1.2,20/02/2011
10.gradientframe.sty đóng khung hình, bảng và các khối,13/02/2011
9.VieTeX 2.9 Phiên bản mới,28/01/2011
8.Hướng dẫn sử dụng VieTeX 2.9,28/01/2011
7.Những thay đổi trong VieTeX 2.9,28/01/2011
6.Chúc mừng Năm Mới Tân Mão,27/01/2011
5.Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học,12/01/2011
4.pageborder.sty thử nghiệm với tài liệu dài,10/01/2011
3.pageborder.sty làm khung các trang và tiêu đề các chương.,09/01/2011
2.Quy trình làm sách khổ nhỏ trong VieTeX 2.9
, 03/01/2011
1.Lời cám ơn đầu năm 2011, 02/01/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: