VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đã đăng năm 2010

Posted by nhdien on 25/12/2011

BÀI NĂM 2010
Các bài đã đăng 2010. Bạn vào phần danh mục để xem các năm.
113.Nhập bảng bằng giao diện trong VieTeX 2.9
, 31/12/2010
112.Đưa ảnh vào tài liệu trong VieTeX 2.9, 30/12/2010
111.Trợ giúp LaTeX mới, 29/12/2010
110.Làm chỉ mục, danh mục từ khóa, 27/12/2010
109.Bảng thuật ngữ và ký hiệu, 24/12/2010
108.Định dạng văn bản đầu ra trong VieTeX 2.9, 23/12/2010
107.Biên dịch tổ hợp trong VieTeX 2.9, 14/12/2010
106Biên dịch trong cửa sổ dưới của VieTeX 2.9, 05/12/2010
105Một số chú ý khi sử dụng lớp beamer.cls, 01/12/2010
104.Mẫu trình chiếu trong VieTeX 2.9, 28/11/2010
103.Mẫu luận án trong VieTeX 2.9, 27/11/2010
102Thanh công cụ đứng trong VieTeX 2.9, 24/11/2010
101.Mừng ngày 20/11/2010, 20/11/2010
100.Chỉ dẫn trên tên các tệp mở ở VieTeX 2.9, 17/11/2010
99.Các lệnh quan tâm (Favorite commands) trong VieTeX 2.9, 16/11/2010
98.Viết tắt trong VieTeX 2.9, 14/11/2010
97.Đánh dấu dòng bên lề trong VieTeX 2.9, 13/11/2010
96.Fold trong VieTeX 2.9, 11/11/2010
95.Bản MiKTeX 2.8 cuối cùng được cập nhật, 08/11/2010
94.BibTeX với VieTeX 2.9, 02/11/2010
93.JabRef phiên bản mới 2.6, 01/11/2010
92.Phiên bản mới TpX 1.5, 16/10/2010
91.Phiên bản mới WinTpic 4.09, 15/10/2010
90.arcs.sty gói lệnh dấu cung trên các ký tự, 14/10/2010
89.Menu trong VieTeX 2.9, 13/10/2010
88.Tạo Clip trong VieTeX 2.9, 12/10/2010
87.VieTeX 2.9 với Tô mầu lệnh vẽ hình trong Asymptote, 11/10/2010
86.Chọn văn bản hình chữ nhật trong VieTeX 2.9, 10/10/2010
85.Chức năng mới của VieTeX 2.9 với Internet, 09/10/2010
84.USBVieTeX 2.0 chạy VieTeX trên USB, 07/10/2010
83.Phiên bản VieTeX 2.9 mới có sau tết nguyên đán, 03/10/2010
82.Văn bản hội nghị, 28/09/2010
81.Cửa lò – Hè 2010, 16/08/2010
80.Biên dịch trình chiếu trong VieTeX, 10/08/2010
79. Maple: Tính tích phân xác định bằng phương pháp chuỗi hàm, 27/06/2010
78. Maple: Giải một số bài toán trong tam giác bằng phần mềm maple, 26/06/2010
77. Maple: Bài toán thiên văn, 25/06/2010
76. Maple: Tìm nghiệm xấp xỉ hệ phương trình tuyến tính đại số
, 24/06/2010
75. Maple: Tính xấp xỉ tích phân xác định bằng đa thức nội suy
, 23/06/2010
74. Bài toán tiếp tuyến đường tròn
, 22/06/2010
73. Mẫu luận án: Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán
, 21/06/2010
72. Maple: Maple cho việc dạy và học toán
, 11/06/2010
71. Maple: Tìm trị riêng và vecto riêng của ma trận
, 10/06/2010
70. Maple: Tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân bằng phương pháp Runghe – Kutta
, 09/06/2010
69. Maple: Lập trình hàm trong Maple và ứng dụng
, 08/06/2010
68. Maple: Kỹ thuật morphing và di động hình trong không gian hai và ba chiều
, 07/06/2010
67. Maple: Các hàm mật độ xác suất cơ bản
, 06/06/2010
66. Maple: Tìm đa thức nội suy bằng phương pháp Lagrang và phương pháp Newton
, 05/06/2010
65. Maple: Sử dụng Maple khảo sát một số hàm số trong chương trình phổ thông
, 04/06/2010
64. Maple: Đồ thị hàm số và các vấn đề liên quan trong không gian 2 chiều
, 03/06/2010
63. Maple: Tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán dijkstra
, 02/06/2010
62. Cỡ phông 13pt trở lên trong luận án
, 01/06/2010
61. Maple: Báo cáo thực thành với maple
, 01/06/2010

5. Bài tháng 5-2010
60. Maple: Giải phương trình một ẩn f(x) = 0 bằng phương pháp chia đôi, 31/05/2010
59. Maple: Mô phỏng xác suất trong maple, 30/05/2010
58. Maple: Khảo sát hàm số bằng maple, 29/05/2010
57. Maple: Phương pháp Gauss – Jordan tìm ma trận nghịch đảo, 28/05/2010
56. Maple: Mô phỏng các phươpng pháp giải hệ phương trình tuyến tính, 27/05/2010
55. Maple: Tính gần đúng tích phân xác định, 26/05/2010
54. easylist.sty làm danh sách dễ dàng, 15/05/2010
53. VieTeX và Bibtex, 03/05/2010


4. Bài tháng 4-2010
52. VieTeX thêm công cụ mới, 26/04/2010
51. Chú ý mẫu luận án phông cỡ 13pt, 19/04/2010
50. tabularborder.sty làm đẹp đường kẻ bảng
, 17/04/2010

3. Bài tháng 3-2010
49. Một năm mở trang VieTeX, 27/03/2010
48. Mẫu Luận án dùng phông cỡ 13pt, 16/03/2010
47. dcolumn.sty định dạng cột một bảng, 15/03/2010
46. wallpaper.sty ảnh nền một trang giấy, 14/03/2010
45. overpic.sty đặt hình và chữ thêm trên hình đã có, 13/03/2010
44. thmbox.sty kiểu khung nội dung môi trường định lý đặc biệt, 12/03/2010
43. shadedthm.sty tô màu bóng nội dung môi trường định lý, 11/03/2010
42. theorem.sty bổ sung thuộc tính môi trường định lý, 10/03/2010
41. framed.sty đóng khung các văn bản theo khối, 09/03/2010
40. anyfontsize.sty gói lệnh lấy mọi cỡ phông, 08/03/2010
39. vnextsizes.sty định dạng phông cỡ chữ 13pt, 13.5pt, 14pt, …, 07/03/2010
38. bbm.sty Gói lệnh phông chữ rỗng cho các ký tự nhỏ, 07/03/2010
37. niceframe.sty có phông các biểu tượng đẹp, 06/03/2010
36. bbding.sty Gói lệnh phông nhiều ký hiệu đẹp, 05/03/2010
35. binhex.sty Chuyển đổi các hệ cơ số, 04/03/2010
34. array.sty gói công cụ thêm vào mảng và bảng một số lệnh, 03/03/2010
33. hhline.sty Tinh chỉnh đường kẻ trong bảng, 02/03/2010
32. alnumsec.sty định dạng lại số đếm chương và đoạn, 01/03/2010

2. Bài tháng 2-2010
31. ifsym.sty Gói lệnh cho phông các biểu tượng, 28/02/2010
30. vieextsizes.sty định dạng phông cỡ chữ cho văn bản, 27/02/2010
29. arydshln.sty đường kẻ đứng và ngang đứt đoạn trong bảng, 26/02/2010
28. bsheaders.sty làm đường kẻ khung đầu chương, 25/02/2010
27. Gói lệnh vruler.sty đo chiều cao của một trang, 24/02/2010
26. Lớp và gói lệnh subfiles cho nhiều tệp trong một dự án, 23/02/2010
25. moreverb.sty các khả năng quanh môi trường mã nguồn, 22/02/2010
24. xtab.sty bảng kéo dài hơn một trang được ngắt, 21/02/2010
23.dashundergaps.sty đường kẻ và dấu chấm chấm dưới văn bản, 20/02/2010
22.Hướng dẫn sử dụng VieTeX 2.8, 19/02/2010
21. dirtree.sty thể hiện cây dữ liệu
,18/02/2010
20. Gói lệnh keycommand.sty làm từ khóa của tùy chọn, 17/02/2010
19. VieTeX 2.8 Được cập nhật, 16/02/2010
18. vwcol.sty – chia cột văn bản, 16/02/2010
17. relsize.sty gói lệnh phóng to nhỏ ký tự và kí hiệu, 15/02/2010
16. CHÚC MỪNG NĂM MỚI, 13/02/2010
15. VieTeX 2.8 – Phiên bản mới, 09/02/2010

1. Bài tháng 1-2010
14. lamdethi.sty 1.0 gói lệnh mới làm đề thi và bài tập, 20/01/2010
13. dethi.sty 1.1 làm đề thi trắc nghiệm, 17/01/2010
12. Gói lệnh keystroke.sty vẽ nút bàn phím
,16/01/2010
11. Gói lệnh float.sty định nghĩa môi trường động,15/01/2010
10. Gói lệnh nonfloat.sty,13/01/2010
9. Mẫu các tiêu đề đoạn của tài liệu LaTeX,10/01/2010
8. Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 6), 09/01/2010
7. Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 5), 08/01/2010
6. MiKTeX 2.8 đầy đủ và VieTeX, 07/01/2010
5. Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 4), 05/01/2010
4. Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 3), 04/01/2010
3. Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 2), 03/01/2010
2. Tuyển tập đề thi Olympic Toán (Tập 1), 02/01/2010
1. Chúc mừng năm mới 2010, 01/01/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: