VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đã đăng năm 2009

Posted by nhdien on 25/12/2011

BÀI NĂM 2009
Năm đầu tiên có trang web này có rất nhiều bài quan trọng.
1. Bài tháng 4-2009

1. VieTeX 2.7 những công cụ mới 09/04/2009
2.Hoàn thành tự động trong VieTeX 2.7 (Autocomplete) 18/04/2009
3.AutoClose và Gõ tắt trong VieTeX 2.7 18/04/2009
4.VieTeX với đánh số bằng nhãn trong LaTeX 18/04/2009
5.Biên dịch theo dự án và tệp TeX đơn 22/04/2009
6.Chuyển dùng Pctex, WinEdt sang dùng VieTeX 23/04/2009
7. Tìm ngược từ xem DVI hoặc PDF sang tệp nguồn 26/04/2009
8. Học LaTeX thông qua ví dụ 26/04/2009
9. LaTeX xuất từ Maple 28/04/2009
10. Một số tài liệu trình chiếu 12/04/2009
11. Một cuốn sách về LaTeX 11/04/2009
12. Mở rộng gói lệnh cases.sty 29/04/2009
13. Sử dụng gói lệnh Answers 30/04/2009
14. Gói lệnh đề thi trắc nghiệm dethi.sty 30/04/2009

2. Bài tháng 5-2009

15. Tài liệu khảo sát dùng LaTeX 01/05/2009
16. Hỏi đáp về VieTeX và LaTeX: Phần 1 01/05/2009
17. Hỏi đáp dùng VieTeX và LaTeX: Phần 2 01/05/2009
18. Sách: LaTeX tra cứu và soạn thảo 01/05/2009
19. Sách: LaTeX với gói lệnh và phần mềm công cụ 01/05/2009
20. Sách: 7 cuốn sách về LaTeX với mã nguồn 02/05/2009
21. Học tập LaTeX và các vấn đề liên quan 03/05/2009
22.Cài đặt phông Unicode cho VieTeX 09/05/2009
23. Những chú ý cài đặt VieTeX 2.7 09/05/2009
24. Gõ tắt trong VieTeX 2.7 10/05/2009
25. VieTeX với gói phông vntex 16/05/2009
26. Gói lệnh đóng khung (I) 16/05/2009
27. Các gói lệnh làm khung văn bản (II) 16/05/2009
28. Các gói lệnh làm khung văn bản (III) 16/05/2009
29. VieTeX – Vẽ hình bằng TpX 17/05/2009
30. VieTeX – WinTpic vẽ hình cho LaTeX 18/05/2009
31. Tham khảo lệnh ký hiệu trong LaTeX 18/05/2009
32. MikTeX Portable 2.8 – MikTeX d động 19/05/2009
33. Thuật ngữ “Phông Unicode”20/05/2009
34. Sách: 7 cuốn sách tham khảo lưu bằng tệp PDF20/05/2009
35. VieTeX thông qua các phiên bản 21/05/2009
36. Sử dụng tìm kiếm trong trang Web này21/05/2009
37. Kiểm tra chính tả trong VieTeX 22/05/2009
38. Cài đặt VieTeX từ đĩa CD 23/05/2009
39. VieTeX – Sử dụng XeLaTeX với phông của Windows 23/05/2009
40. Tìm kiếm và thay thế trong VieTeX 23/05/2009
41. Sử dụng Unikey soạn văn bản LaTeX 23/05/2009
42. Vẽ hình bằng Winfig 24/05/2009
43. Biên dịch TeX trong VieTeX 25/05/2009
44. Biên dịch từng phần văn bản trong VieTeX 2.7  25/05/2009
45. VieTeX 2.7 mới cập nhật 26/05/2009
46. Gói lệnh Draftmark và dùng nó 29/05/2009
47. Kẹp gấp trong VieTeX (Folder) 31/05/2009

3. Bài tháng 6-2009

48. Tạo Macro Script trong VieTeX 01/06/2009
49. Tài liệu tham khảo BibTeX trong VieTeX 02/06/2009
50. CD VieTeX 2.7 03/06/2009
51. Sưu tập lệnh và môi trường trong VieTeX 04/06/2009
52. Hỏi đáp về VieTeX và LaTeX: Phần 3 05/06/2009
53. Loại bỏ những lệnh không dùng trong văn bản LaTeX 06/06/2009
54. Bảng và gói lệnh liên quan (I) 07/06/2009
55. Bảng và gói lệnh liên quan (II) 08/06/2009
56.Bảng và gói lệnh liên quan (III) 08/06/2009
57.Gói lệnh tô màu color.sty và colortbl.sty 10/06/2009
58.Bảng và gói lệnh liên quan (IV) 12/06/2009
59.Bảng và các gói lệnh liên quan (V) 13/06/2009
60.Gói lệnh enumerate.sty 18/06/2009
61.Gói lệnh enumitem.sty 21/06/2009
62.Gói lệnh shortlst.sty 22/06/2009
63.Cài đặt và sử dụng gói lệnh trong LaTeX 23/06/2009
64.Hình ảnh trong LaTeX 26/06/2009

4. Bài tháng 7-2009

65. Cửa sổ dự án (Project) 02/07/2009
66. Mẫu câu tiếng Anh cho Toán 02/07/2009
67. Gói lệnh quotchap.sty 08/07/2009
68. 100 ngày mở trang VieTeX 09/07/2009
69. Gói lệnh titlesec.sty 11/07/2009
70. Gói lệnh titledot.sty phiên bản 1.0 12/07/2009
71. Gói lệnh olympiad.sty phiên bản 1.0 13/07/2009
72. Gói lệnh yhmath.sty với dấu cung và ba chấm 14/07/2009
73. Gói lệnh empheq.sty 15/07/2009
74. Lớp vjmarticle.cls 21/07/2009
75. Lớp actatex.cls 22/07/2009
76. Đà Nẵng – Hè 2009 26/07/2009
77. Gói lệnh comment.sty 27/07/2009
78. Gói lệnh boxedminipage.sty 28/07/2009
79. Cửa sổ Output của VieTeX 29/07/2009
80. USBVieTeX 1.0 Có vào đầu tháng 8-2009 29/07/2009
81. Gói lệnh fnindent.sty 30/07/2009
82. USBVieTeX 1.0 phát hành lần đầu 31/07/2009

5. Tháng 8

83. Gói lệnh bar.sty – Sơ đồ cột 03/08/2009
84. Gói lệnh lettrine.sty – Trang trí chữ đầu dòng 4/08/2009
85. Tài liệu mẫu câu Anh – Việt về Toán học 05/08/2009
86. Cập nhật USBVieTeX 1.0, 06/08/2009
87. Bộ sách dành cho luyện Cao học và Nghiên cứu sinh, 07/08/2009
88. Hỏi đáp về LaTeX và VieTeX : Phần 4, 08/08/2009
89. Thiếu tầm nhìn – khó giàu, 09/08/2009
90. Tôi chỉ là Ashkenazy! Hay quốc nạn loạn chức danh, học vị, 10/08/2009
91. Gói lệnh tablists.sty – tùy biến danh sách ngang, dọc, 10/08/2009
92.Gói lệnh numname.sty – Chuyển số thành chữ, 11/08/2009
93. Gói lệnh showkeys.sty – hiện các nhãn trong tệp kết quả, 12/08/2009
94. Gói lệnh dashrule.sty – tùy biến đường kẻ ngang, 13/08/2009
95. Sách: Phương pháp Đirichle và ứng dụng, 14/08/2009
96. Gói lệnh refcheck.sty – kiểm soát nhãn, 14/08/2009
97. Sách: Phương pháp quy nạp toán học, 14/08/2009
98. Gói lệnh vector.sty – ký hiệu biểu diễn vectơ, 15/08/2009
99. Sách: Hướng dẫn và sử dụng Maple V, 15/08/2009
100. Sách: Một số vấn đề về thuật toán, 15/08/2009
101. Gói lệnh esvect.sty và xargs.sty- ký hiệu vectơ, 16/08/2009
102. Sách: Phương pháp số phức và hình học phẳng, 16/08/2009
103. Sách: Những phương pháp điển hình trong giải toán phổ thông, 16/08/2009
104. Gói lệnh wasysym.sty – ký hiệu và biểu tượng, 17/08/2009
105. Sách: Phương pháp giải các bài toán cực trị trong hình học, 17/08/2009
106. Sách: Sáng tạo trong giải toán phổ thông, 17/08/2009
107. Gói lệnh cancel.sty – xóa và giản ước, 17/08/2009
108. Sách: Đa thức và ứng dụng, 18/08/2009
109. Gói lệnh dingbat.sty – một số biểu tượng, 18/08/2009
110. Sách: Giải phương trình vô định nghiệm nguyên, 18/08/2009
111. Gói lệnh marvosym.sty – Ký hiệu các biểu tượng đời thường, 18/08/2009
112. Sách: Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến, 19/08/2009
113. Gói lệnh txfonts.sty – ký hiệu toán đẹp, 19/08/2009
114. Sách: Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên, 20/08/2009
115. Sách: Một số chủ đề hình học tổ hợp, 21/08/2009
116. Gói lệnh coordsys.sty – Hệ tọa độ và vẽ hình, 21/08/2009
117. Mẫu luận án soạn bằng LaTeX, 22/08/2009
118. Bảng hướng dẫn sử dụng LaTeX cực ngắn, 23/08/2009
119. Tổng quan phông ký hiệu Toán miễn phí, 24/08/2009
120. Gói lệnh dsfont.sty – phông chữ nét rỗng, 25/08/2009
121. Gói lệnh mbboard.sty – phông chữ và ký hiệu nét rỗng, 26/08/2009
122. Gói lệnh dropping.sty và dotseqn.sty, 27/08/2009
123. Gói lệnh chemarrow.sty – biểu diễn phương trình hóa học, 29/08/2009
124. chemsym.sty ký hiệu nguyên tố hóa học, 30/08/2009

6 – Tháng 9

125. mhchem.sty – phương trình phản ứng hóa học, 01/09/2009
126. CD VieTeX 2.7 chuyển kho, 03/09/2009
127. Một số quy tắc đọc ký hiệu, 04/09/2009
128. mathtools.sty – công cụ tinh chỉnh công thức, 05/09/2009
129. mathcomp.sty – Ký hiệu trong văn bản, 07/09/2009
130. MnSymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán,11/09/2009
131. Các gói lệnh làm cột văn bản, 12/09/2009
132. multienumerate.sty đánh số tùy chọn, 13/09/2009
133. Lớp beamer.cls trình chiếu tài liệu và mẫu, 14/09/2009
134. Ví dụ mẫu cho lớp beamer.cls trình chiếu, 15/09/2009
135. Móc trên dưới và gói lệnh oubraces.sty, 17/09/2009
136. Các ký hiệu móc biên trong LaTeX, 19/09/2009
137. Một số khung giao diện của beamer.cls, 20/09/2009
138. Ma trận đặc biệt và gói lệnh bigdelim.sty, 22/09/2009
139. Gói lệnh variations.sty bảng biến thiên, 23/09/2009
140. Gói lệnh tabvar.sty bảng biến thiên, 25/09/2009
141. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, 26/09/2009
142. Bài giảng 1.1. Phương pháp quy nạp toán học, 27/09/2009
143. Bài giảng 1.2. Phương pháp quy nạp toán học, 28/09/2009
144. Bài giảng 2.1. Phương pháp quy nạp toán học, 29/09/2009
145. Bài giảng 2.2. Phương pháp quy nạp toán học, 30/09/2009
146. In lịch năm bằng LaTeX, 30/09/2009

7. Tháng 1o
147. Bài giảng 3.1. Phương pháp quy nạp toán học, 01/10/2009
148. Bài giảng 3.2. Quy nạp toán học trong số học và đại số, 02/10/2009
149. Bài giảng 4.1. Quy nạp toán học trong hình học, 03/10/2009
150. Lớp powerdot.cls làm trình chiếu, 04/10/2009
151. Bài giảng 4.2. Quy nạp toán học trong hình học, 04/10/2009
152. Một số chú ý về bài trình chiếu, 04/10/2009
153. Một số khung giao diện của powerdot.cls, 05/10/2009
154. Bài giảng 5.1. Quy nạp và các vấn đề liên quan, 05/10/2009
155. Mẫu trình chiếu dùng powerdot.cls, 06/10/2009
156. Bài giảng 5.2. Quy nạp và các vấn đề liên quan, 06/10/2009
157. Bài giảng 6. Bài tập ôn và làm thêm về quy nạp, 07/10/2009
158. Lời giải bài tập các bài giảng quy nạp, 08/10/2009
159. Bài tập quy nạp tự giải, 09/10/2009
160. Lệnh tự định nghĩa trong latex, 11/10/2009
161. Phát triển phần mềm VieTeX 2.7, 17/10/2009
162. GS Neal Koblitz ý kiến về Giáo dục bậc cao Việt Nam, 19/10/2009
163. Phát triển VieTeX 2.7, 25/10/2009
164. fonttable.sty – liệt kê ký tự bảng phông, 30/10/2009

8. Tháng 11
165. Sử dụng Maple trong Hình học giải tích, 07/11/2009
166. Vấn đề truy nhập của Vista dùng MiKTeX, 07/11/2009
167. VieTeX và Windows Vista, 12/11/2009
168. Tài liệu toàn diện ký hiệu trong LaTeX,15/11/2009
169. Ngày nhà giáo 20-11-2009, 18/11/2009

9. Tháng 12
170. Hoàn thiện phiên bản VieTeX 2.7 với windows, 02/12/2009
171. caption.sty quản lý chú thích hình và bảng, 05/12/2009
172. subcaption.sty mở rộng quản lý chú thích hình và bảng, 06/12/2009
173. ccaption.sty cải tiếnquản lý chú thích hình và bảng, 07/12/2009
174. alterqcm.sty làm đề thi trắc nghiệm, 08/12/2009
175. amsfonts.sty phiên bản 3 mới cập nhật, 09/12/2009
176. Hướng dẫn sử dụng mẫu đề thi tự luận bằng LaTeX, 10/12/2009
177. Hướng dẫn sử dụng mẫu làm sách bằng LaTeX, 11/12/2009
178. accents.sty và dấu trên ký tự, 12/12/2009
179. Mẫu các trang bìa cuốn sách, 13/12/2009
180. Mẫu các tiêu đề chương của cuốn sách, 14/12/2009
181. Cập nhật mới titledot.sty 1.1, 23/12/2009
182. Gói lệnh mới lamdethi.sty 1.0, 24/12/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: