VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

multicol.sty chia trang thành nhiều cột

Posted by nhdien on 20/12/2011

Gói lệnh multicol.sty chia cột và chạy hết cột rồi sang cột tiếp.
Đây là gói lệnh nhỏ trong thư mục dưới đây
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/tools

One Response to “multicol.sty chia trang thành nhiều cột”

 1. Thầy cho em hỏi.
  Em dùng multicol để chia cột, kết hợp với enumerate để đánh số. Nhưng không hiểu sao khi em đánh 5 câu a,b,c,d,e thì cột 1 lại hiện câu a,b; cột 2 hiện câu c,d,e. Làm sao em có thể cho nó hiện a,b,c ở cột 1 và d,e ở cột 2. Em gửi kèm theo đây để thầy xem
  https://www.dropbox.com/s/zgbbcmjbg6698cj/Ktra_TapTrung_NHC_BienHoa_11.pdf
  Có cách nào chia cột kết hợp với đánh số câu nhưng theo hàng ngang không ạ? Ví dụ chia 2 cột và có 5 câu a,b,c,d,e thì dòng đầu tiên sẽ là a,b; dòng tiếp theo sẽ là c,d và dòng cuối là e.
  Trả lời
  1. Cho thêm một khoảng cách đứng vào vuối cùng như \vspace*{1cm}.
  2. Bạn tìm trong trang web này có gói lệnh tablists.sty đánh số danh sách theo hàng ngang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: