VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

multirow.sty gom nhiều hàng thành một hàng trong một cột

Posted by nhdien on 18/12/2011

Tác giả là Jerry Leichter, mục đích hòa nhập một số dòng tại một cột làm một dòng lớn và văn bản được sắp xếp vào đó. Gói lệnh có tại địa chỉ\\
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/multirow/
Trong mấy bài làm bảng tôi có nói gói này rồi, để quản lý tôi tách ra và nói kỹ hơn ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: