VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

makecell.sty – Ngắt dòng trong ô và đường kẻ chéo ô

Posted by nhdien on 07/12/2011

Gói lệnh makecell.sty do Olga Lapko tạo ra có tại địa chỉ
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/makecell/
ngắt dòng trong các ô bảng là chính và kẻ đường chéo ô, nhưng không dễ thực hiện.

One Response to “makecell.sty – Ngắt dòng trong ô và đường kẻ chéo ô”

 1. Lương said

  thầy ơi em muốn vẽ 1 đường chéo trong 1 cột thì làm thế nào ạ?
  Trả lời
  Dùng hai gói lệnh
  1. \usepackage{multirow} để bỏ các dòng trong cột (xem hướng dẫn)
  2. \usepackage{makecell} kẻ đường chéo xuyên qua các dòng đã xóa. Có thể dùng \usepackage{slashbox}.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: