VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (2)

Posted by nhdien on 06/12/2011

Phần (1) tôi chưa đưa vào liên kết nhấn vào câu hỏi đến trả lời. Phần giới thiệu cũng không đúng, tiếp tục tôi hoàn thiện hơn và cuối cùng thành một tài liệu có từng phần cụ thể, hiện tại tôi đang lục lại các câu hỏi các bạn đã hỏi để tôi trả lời cụ thể hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: