VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

subeqn.sty gói lệnh với môi trường subequations đánh số theo nhóm

Posted by nhdien on 05/12/2011

Gói lệnh này là một phần của gói lệnh amsmath.sty. Nếu không dùng gói lệnh amsmath.sty thì dùng gói lệnh này để có đánh số nhóm công thức.Môi trường chính là subequations chứ các môi trường công thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: