VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Lớp powerdot.cls làm trình chiếu đơn giản

Posted by nhdien on 03/12/2011

Lớp  powerdot.cls  làm trình chiếu đơn giản hơn beamer.cls. Tuy có một số hạn chế và không phong phú bằng beamer.cls, nhưng dễ cài đặt và sử dụng các cấu trúc văn bản như là soạn tài liệu. Tôi gom 2 tài liệu trước đây vào một và giao diện tôi thích. Còn các bài cũ vẫn dùng được nhưng là 1/2 của tài liệu này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: