VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Hướng dẫn sử dụng TpX

Posted by nhdien on 26/11/2011

Rất nhiều bạn sử dụng TpX nhưng không đọc hướng dẫn và sử dụng triệt để nó trong VieTeX nên hay gửi câu hỏi về đưa hình vào. Tài liệu sau đây chỉ dẫn vẽ hình và đặc biệt là tạo hình đưa vào tài liệu LaTeX

One Response to “Hướng dẫn sử dụng TpX”

  1. […] Article from https://nhdien.wordpress.com/2011/11/26/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-tpx/Hướng dẫn sử dụng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: