VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

xypic.sty – làm các loại biểu đồ

Posted by nhdien on 17/11/2011

Gói lệnh được thiết kế định dạng các biểu đồ khác nhau. Gói lệnh này có thể chạy cùng với gói lệnh amstex. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \verb!\usepackage{xypic}!
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/generic/diagrams/xypic/xy
Gói lệnh này đã có trong MiKTeX, nên cài từ chương trình quản lý này vì có nhiều phông và tệp kèm theo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: